O kompaniji

Preduzeće RT Trans osnovano je 1993. godine. Nakon višegodišnjeg uspešnog rada, sada zauzimamo lidersku poziciju na tržištu.

Trenutno raspolažemo sa 26 dizalica nosivosti od 35t do 450t. U strukturi zaposlenih, preduzeće zapošljava veoma kvalitetne rukovaoce autodizalica, sopstveni servis za popravku, održavanje i inženjersko-tehničko osoblje koje vrši ugovaranje, pripremu i izvršenje ugovorenih poslova.

Takođe, pod nadzorom našeg inženjersko-tehničkog osoblja vršimo konstruisanje, izradu i atestiranje namenskih alata i dizaličnih sredstava. Naši iskusni inženjeri spremni su da sagledaju projekat objekta i u saradnji sa stručnim tehničkim delom Vaše kompanije sagledaju i odrede način, dinamiku i najekonomičniji angažman autodizalica na gradilištu.

Naše inženjersko osoblje obučeno je da vrši i nadzor radova, ukoliko se zbog specifičnosti posla proceni da je kontrola neophodna.

KONTAKTirajte nas

+381 32 664 044 Pošaljite nam email

SERTIFIKATI

Preduzeće RT-TRANS od jula 2010. godine poseduje sertifikat ISO 9001:2008,
kojim se na još jedan način potvrđuje kvalitet usluga koje pružamo.